Jaarverslag 2021

Een beeld van kunstbeleving, creativiteit, inventiviteit, veerkracht, toewijding én plezier. ‘Blader’ door dit jaarverslag en krijg een compleet beeld van het afgelopen jaar waarin de flexibiliteit van Wherelant centraal stond…

Wherelant in beweging

Voorwoord

In 2021 heb ik vaak benadrukt hoe belangrijk het is om veel aandacht te geven aan het gezond houden van lichaam en geest. En daarmee bedoelde ik niet alleen het voorkomen van Corona. Ik doelde daar vooral op het voeden van lichaam en geest.

Vanwege veranderende omstandigheden heeft Corona in werk en prive ook dit jaar veel energie gekost. Alles moest en ging wederom anders. En wat hebben alle docenten, vrijwilligers en medewerkers naast creativiteit weer een toewijding en veerkracht laten zien. Het in verbinding blijven met alle leerlingen, cursisten en deelnemers kostte extra inzet en dus energie maar is zeker gelukt. Want meer dan ooit was het besef aanwezig dat “toegankelijkheid” van kunst voor zoveel mogelijk mensen van wezenlijk belang is voor de geestelijke gezondheid.

Dus gingen we door. Op inventieve en creatieve wijze. Want de realiteit veranderde iedere dag. Bijstellen van beslissingen als realiteit veranderde. Wendbaar en reagerend op voortschrijdende inzichten. Een werkelijkheid die regelmatig muteerde.

Door de goede samenwerking met de gemeente hebben we met de veiligheidsregio ook dit jaar goed kunnen zorgen voor de kwetsbare groepen. Wij mochten een bijdrage leveren aan het gezond houden van hun creatieve geest door open te mogen blijven voor deze doelgroepen.
Die verbinding met elkaar en onze klanten vond gedeeltelijk digitaal plaats. En die ervaring hebben we meegenomen, het als een kans gezien en deze gretig omarmt. Door middel van een toekenning van een landelijke subsidie is een ontwikkeltraject “Kunst en Technologie” voortgekomen voor onze docenten. Zodat wij samen met onze docenten deze nieuwe vorm van kunstbeleving en kunstbeoefening als middel en als doel bewust kunnen inzetten. In dit jaarverslag is er meer over te zien en lezen.

Want kunsthonger was er en bleef er. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die vroegen om menselijke aanpassingen en diverse scenario’s was er het algehele gevoel van vreugde en plezier. Dit bijzonder jaar gaf een flinke belasting aan alle loyale medewerkers, docenten en vrijwilligers. Maar liet ook de enorme veerkracht zien. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Dit jaarverslag geeft een mooi beeld van kunstbeleving, creativiteit, inventiviteit, veerkracht, toewijding én plezier waar ik met een grote glimlach doorheen blader. Ik hoop u ook.
Kunst verbindt en dat is maar eens gebleken en bevestigd.

José van den Hurk

Directeur-bestuurder

Die verbinding met elkaar en onze klanten

In beweging in 2021

Wat gebeurde er bij Wherelant in…

Onderwijs

Cursuswerk

Speciale groepen

Projecten

Cursisten

1050 cursisten schreven zich in dit jaar

Vrijwilligers

Ruim 50 vrijwilligers springen regelmatig bij

Wherelant in cijfers

mensen

Docenten

Een pool van 50 docenten verzorgden in 2021 vele inspirerende cursussen en workshops

Medewerkers

10 vaste medewerkers zijn er werkzaam bij Wherelant.

RvT

Rennen wanneer het kan. Stilstaan wanneer het moet.

Het is het tweede jaar tussen de coulissen van corona. Rennen wanneer het kan. Stilstaan wanneer het moet. Een tweede jaar op de golven van corona…

 Ingrid Schipper

 

cursussen